Setkání na Kraji Vysočina
12. 2. 2018
Společné pracovní setkání se členy Rady Kraje Vysočina a s vedením Krajského úřadu se uskutečnilo v pondělí 12.2.2018 na Krajském úřadě.

Během setkání byli všichni přítomní seznámeni s aktuální situaci v Kraji Vysočina, s úkoly pro rok 2018 a proběhla diskuse.