Společensko-marketingový večer zemědělců Čech, Moravy a Slezska s koncertem
27. 2. 2018
Každoročně klášter premonstrátů pořádá společenský večer zemědělců z celé republiky.

Akci zahájil krásný koncert komorního uskupení Ráchel se skladbami Bacha, Händela, Dvořáka a Masseneta. Po skončení koncertu byl pro účastníky otevřen celý prostor kláštera. Akce se zúčastnil též předseda Senátu PČR Milan Štěch.,