Seminář Výboru pro životní prostředí
13. 3. 2018
Seminář pod názvem Ochrana ovzduší, legislativní rámec a praxe.

Seminář o ochraně ovzduší uspořádal výbor pro životní prostředí za účasti zástupců MŽP, hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc a odborné veřejnosti.