Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody Kraje Vysočina
19. 3. 2018
Na Krajském úřadě se konala Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody Kraje Vysočina

Tématem jednání byla hlavně zaměstnanost a demografický vývoj v Kraji Vysočina-