Pracovní setkání k společné zemědělské politice po roce 2020
23. 3. 2018
Setkání se uskutečnilo na Ministerstvu zemědělství.

Setkání se zúčastnili zástupci nevládních organizací z oblasti zemědělství a potravinářství. Zaměstnanci MZE v čele s náměstkem Ing. Pavlem Sekáčem ve své prezentaci představili postoj a požadavky ČR k společné zemědělské politice v rámci EU pro roce 2020.