Kulatý stůl Potravinářské komory
22. 3. 2018
V Hergertově cihelně se konal kulatý stůl Potravinářské komory.

Na Kulatém stolu se konala prezentace ze strany MZE Ing. Pavla Sekáře a SZIF Ing. Martina Šebestyána.