Grantový program
16. 4. 2018
Na Krajské úřadě se konalo zasedání řídícího orgánu grantového programu Čistá voda.

Kraj Vysočina podpoří obce a města Kraje Vysočina ve 3 oblastech, a sice zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrana před povodněmi a suchem. Celková částka dotace je 7 mil. korun.