Seminář kvůli Želivce
16. 4. 2018
Konal se další seminář ohledně Želivky.

Zástupci Povodí Vltavy a Krajského úřadu představili ve svých prezentacích současný stav ochrany Želivky a hospodařící zemědělci vystoupili se svými připomínkami a poznatky.