Návštěva Státní zemědělské a potravinářské inspekce
26. 4. 2018
Se zemědělským výborem jsem navštívil Státní potravinářskou a zemědělskou inspekci.

V rámci návštěvy se konalo jednání s ředitelem SPZI Ing. Klanicou ohledně další spolupráce v legislativní oblasti.