Výjezd Zemědělského výboru na Vysočinu
9. 5. 2018
Schůze zemědělského výboru proběhla na výjezdním zasedání na Vysočině.

Během výjezdního zasedání se uskutečnilo jednání s hejtmanem Kraje Vysočina MUDr. Běhounkem a s odborníky nad tématy regionálního charakteru týkajícího se Kraje Vysočina. Dále jsme navštívili Výzkumný ústav bramborářský v Havlíčkově Brodě, farmu Agro Měřín a farmu Senožaty. Též se jednalo se zástupci Českomoravských pivovarů a sladoven.