Země Živitelka 2014
29. 8. 2014
Zemědělský výbor na Zemi Živitelce v Českých Budějovicích
Včera jsem strávil se zemědělským výborem celý den na Zemi živitelce 2014 v Českých Budějovicích. S kolegy a s panem ministrem zemědělství Jurečkou jsme se zúčastnili slavnostního zahájení 41. ročníku letošní výstavy Země Živitelka, Mezinárodní výstavy družstevnictví a výstavy Ekostyl..