Návštěva delegace z Albánie
28. 5. 2018
Zemědělský výbor přivítal delegaci Výboru pro výrobní činnost, obchod a životní prostředí Parlamentu Albánie