Výjezdní zasedání MV PRV
26. 6. 2018
Ve dnech 20.6. a 21.6.2018 se uskutečnilo výjezdní zasedání Monitorovacího výboru pro venkov. Zasedání se konalo v hotelu U tří věžiček v Stříteži.