Zasedání Národní rady
26. 6. 2018
Na MZE se konalo zasedání Národní rady poradenství a vzdělávání pro zemědělství a rozvoj venkova.

Na programu jednání bylo hodnocení Koncepce vzdělávání MZe na období 2015-2020, vyhodnocení Koncepce poradenského systému MZe na léta 2009-2013 a současná situace v oblasti poradenství a vzdělávání řešená rezortem.