25. výročí
30. 8. 2018
Na pozvání "Rozvodí" Černov jsem byl účastníkem oslav 25. výročí založení firmy.

Zemědělská společnost Rozvodí, spol. s r.o. vznikla 1.9.1993 po ukončení zemědělské činnosti bývalého ZD Horní Cerekev. V současné době hospodaří na celkové výměře 1420 ha zemědělské půdy, z toho je asi 60% orné půdy a 40% luk. Tato výměra zasahuje do jedenácti katastrálních území a do obvodu deseti obcí. Nejníže položené pozemky se nachází v k.ú. Horní Cerekev v nadmořské výšce 580 m n.m. Nejvýše položené pozemky leží v k.ú. Nová Buková se 717 m n.m. Veškerá výměra zemědělské půdy spadá do oblasti LFA.

 

Zvláštností oblasti je to, že zde prochází evropské rozvodí s odtokem vody do Labe a zároveň do Dunaje, z čehož vzešel i název naší společnosti.

Galerie

25. výročí