Manažerský agrární večer Kraje Vysočina
7. 9. 2018
V reprezentačních prostorách kulturního domu ve Velké Beranově se konal Manažerský agrární večer Kraje Vysočina s odbornou částí "Udržitelné produkční zemědělství v Kraji Vysočina, ochrana vody a půdní eroze".