Seminář "Oběhové hospodářství - méně odpadů, více recyklace"
9. 10. 2018
Výbor pro životní prostředí uspořádal seminář na aktuální téma novelizace zákona o odpadech.