Výjezd Podvýboru zemědělského výboru pro lesní hospodářství PSP ČR
20. 11. 2018
Výjezd se konal na základě pozvání Městských lesů Hradec Králové.

Během jednání se konala i ukázka lesnického hospodaření a rekreačních služeb v terénu, ale hlavně se jednalo o aktuálních problémech dnešního lesního hospodářství, kterými jsou sucho a kůrovcová kalamita.