Podvýbor zemědělského výboru pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu
21. 11. 2018
Podvýbor se sešel na základě aktuálních problémů.

Během jednání se řešila problematika škod páchaných vlky na hospodářských zvířatech a problematika množíren.