Zasedání Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova
28. 11. 2018
V hotelu Floret v Průhonicích se konalo zasedání Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova.