Zasedání Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina
15. 1. 2019
Na Krajském úřadě se konala letošní první Komise pro zemědělství při Kraji Vysočina.

Na jednání jsme diskutovali problematiku regionálních potravin a jejich uplatnění v institucích zřizovaných krajem. Znovu jsme probírali otázku zadržování vody v krajině, problematiku ochranných pásem vodního zdroje Švihov, problematiku kůrovcové kalamity bude na svém výjezdním zasedání řešit i vláda ČR.