Rybářská konference
14. 2. 2019
V Český Budějovicích se konala za velkého zájmu rybářů z celé ČR 2-denní rybářská konference. Rád jsem se jí jako host zúčastnil.