Odborná konference na téma Voda - Sucho
20. 3. 2019
V Poslanecké sněmovně se konala odborná konference pod záštitou zemědělského výboru PSP ČR.

Konferenci pořádal Ústav výzkumu globální změny AV ČR za účasti předních odborníků.