Seminář "Stop sečení srnčat"
2. 4. 2019
V Poslanecké sněmovně se konal seminář na téma vypsané petice "Stop sečení zvířat".

Na semináři se sešli zástupci petentů se zemědělci, myslivci a zástupci MZE. Akce zaštitoval ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc., a předseda zemědělského výboru Ing. Jaroslav Faltýnek.