Posvěcení oltáře Svatého Huberta v Petrovsku
18. 5. 2019
Za doprovodu "Loveckého tria Praha" a pěveckého sboru "Řekni všem" byl posvěcen oltář a uloženy písemnosti a myslivecké relikvie. Posvěcení celebroval PhDr.,ThLic Jáchym Jaroslav Šimek, O. Praem, opat želivský.

Galerie

Posvěcení oltáře Svatého Huberta v Petrovsku