Zasedání Plenární schůze RHSD Kraje Vysočina
11. 6. 2019
V Jihlavě se konalo 2. zasedání Plenární schůze RHSD Kraje Vysočina.