Jetřichovické hudební slavnosti
7. 6. 2019
Sbor dobrovolných hasičů Jetřichovec pořádal Jetřichovické hudební slavnosti. Slavnosti se konají pravidelně každé 4 roky.