Setkání Rady Kraje Vysočina s poslanci a senátory
17. 9. 2019
Pracovní setkání se soustředilo na problematiku Kraje Vysočina v oblastech dopravy, životního prostředí, kultury. památkové péče, cestovního ruchu, sociálních věcí a nakládání s majetkem.