Panelová diskuse na téma: "Dopady legislativních změn na pivovarský obor"
26. 9. 2019
Společně se zástupci pivovarů a sladoven jsme diskutovali o dopadech legislativních změn na jejich obor.