Přijetí delegace Švédského parlamentu Výborem pro životní prostřední PSP ČR
29. 10. 2019
Na základě pozvání výboru pro životní prostředí se uskutečnila návštěva delegace Švédského parlamentu vedené předsedkyní Meziparlamentní skupiny přátel Švédsko - ČR paní Betty Malmberg.

Hlavními tématy setkání byla ochrana klimatu, nízká nezaměstnanost a Agenda 2030. Pochopitelně se diskutovalo i o suchu a zadržování vody v krajině a problematika ekologie ve vztahu v jaderné energii.