Klecový chov hospodářských zvířat
31. 10. 2019
V Poslanecké sněmovně se konal pod záštitou MZE seminář na společensky velmi diskutované téma, a sice klecový chov zvířat.