Navýšení prostředků do pozemkových úprav
13. 11. 2019
Na dnešním jednání zemědělského výboru i výboru pro životní prostředí bylo schváleno moje doprovodné usnesení, aby v příštím roce MZE i MŽP navýšili finanční příspěvky na kapitoly pozemkových úprav.

Toto opatření by mělo vést k ochraně životního prostředí, a to jak v oblasti ochrany krajinotvorných prvků, tak při zadržování vody v krajině.