10. zasedání Monitorovacího výboru programu Rozvoje venkova 2014-2020
28. 11. 2019
V hotelu Floret v Průhonicích se konalo zasedání MV PRV 2014-2020.

Ohledně stavu implementace Programu rozvoje venkova 2014-2020, včetně vyhodnocení a projednání SRP 2020 a harmonogramu výzev na roky 2020 podal informaci zástupce Ing. Josef Tabery, ředitel odboru Řídící orgán PRV, MZe. Dále byly představeny hlavní změny v nařízení vlády pro plošná opatření PRV pro rok 2020. Byla též projednána preferenční kritéria pro projeková opatření PRV.