Ukázka biologické ochrany v zemědělství dravci, ukázka lovení zvěře pomocí cvičených dravců
11. 1. 2020
Bažantice Vyklantice a Klub sokolníků ČMMJ-Jihlava uspořádali za mé podpory a pod záštitou ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc., ukázku biologické ochrany v zemědělství dravci a ukázku lovení zvěře pomocí cvičených dravců u kaple Svatého Huberta ve Vyklanticích.

Galerie

Ukázka biologické ochrany v zemědělství dravci, ukázka lovení zvěře pomocí cvičených dravců