Marketingový večer podnikatelů, starostů a hostu Kraje Vysočina s koncertem
24. 1. 2020
V klášteře v Želivě se konal pravidelný Marketingový večer pod záštitou hejtmana Vysočiny MUDr. Jiřího Běhounka a PhDr, ThLic, Jaroslava Jáchyma Šimka, O. Praem, opata Kláštera Premonstrátů v klášteře v Želivě.

Na koncertu se představil Kvintet Martina Dvořáka. Po skončení koncertu se konala prezentace partnerských společností a rozvíjení obchodních a společenských kontaktů.