Volební sněm Krajské organizace Vysočína ANO
3. 2. 2020
V Jihlavě v Dělnickém domě se konal volební sněm Krajské organizace Vysočina ANO do Krajských voleb 2020. Lídrem krajské kandidátky byl nominován stávající náměstek hejtmana Ing. Martin Kukla. Celá kandidátka bude zveřejněna po odsouhlasení celostátním výborem 31.3.2020.