Setkání Zemědělského výboru s Českomoravskou šlechtitelskou a semenářskou asociací
5. 2. 2020
Na letošním tradičním setkání Zemědělského výboru PSP ČR s Českomoravskou šlechtitelskou a semenářskou asociací jsme diskutovali na téma změn v Zákonu o osivech, který se momentálně projednává v PS ve 2. čtení.