Podmínky pro skladování dřeva
27. 5. 2020
Byly upraveny podmínky pro skladování dřeva. Více informací: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fplatby_na_zaklade_jz%2Fjz%2F1585131218583.pdf