Setkání podvýboru ZEVu pro svazy s Svazem včelarů
10. 6. 2020
Po roce jsme měli možnost účastnit se setkání se Svazem včelařů a někteří si vyzkoušeli odvíčkování a vytáčení medu.