Zasedání PS k budoucí podobě Společné zemědělské politiky
29. 6. 2020
Na MZE se konalo zasedání k budoucí podobě Společné zemědělské politiky v EU.