Zasedání Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina
14. 9. 2020
V restauraci Hotelu Gustav Mahler v Jihlavě se konalo zasedání Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina. Jednalo se o poslední zasedání Komise v tomto složení. Hlavním tématem bylo lesní hospodářství ve vztahu ke stále se prohlubující kůrovcové kalamitě. Neméně významným tématem byla ochrana zdrojů pitné vody v Kraji Vysočina.