Novela zákona o potravinách
3. 2. 2021
V rámci Novely zákona o potravinách a tabákových výrobcích jsem předložil pozměňovací návrhy týkající se 1) zákazu uvádění na trh potravin "dvojí kvality" 2) zjednodušení předávání výsledků zkoušky mezidozorovými orgány 3) upřednostnění odběru místních (zejména českých) potravin při zadávacích řízeních ve veřejném stravování