Zasedání výborů pro zemědělství a rozvoj venkova Parlamentu zemí Visegrádské skupiny
14. 5. 2021
Jako zástupce České republiky jsem se zúčastnil videokonference Výborů pro zemědělství a rozvoj venkova Parlamentů zemí Visegrádské skupiny.

Společná zemědělská politika v perspektivě 2021-2027

Dobré odpoledne všem, děkuji mocza slovo. Aktuálně se nacházíme v samotném závěru vyjednávání o podobě budoucíSpolečné zemědělské politiky, v pomyslném finiši závodu, který trvá od okamžikuzahájení veřejné konzultace k reformě SZP již čtyři roky. Ten nejvíce klíčovýokamžik je ale stále před námi, závěrečný supertrialog Parlamentu, Rady aKomise k SZP, který proběhne již za pár dní, ve dnech 25-27/05/2021. Dosaženídohody na konci tohoto měsíce je více než žádoucí, na schválení dohody budenavazovat předložení prováděcích aktů, členské státy rovněž musí do konceletošního roku dokončit návrhy svých národních strategických plánů SZP.Souběžně se supertrialogem na konci května 2021 proto bude zasedat i Radaministrů zemědělství, aby bylo možné nechat kompromisy vyjednané na trialoguposvětit i našimi ministry. Naše dnešní jednání je proto velmi dobřenačasované, a jeho význam je ještě zásadnější, než běžně bývá zvykem.

Evropské instituce budou v rámcisupertrialogu projednávat řadu velmi zásadních otázek, u nichž doposud nebylodosaženo dohody. Rád bych se věnoval několika, z pohledu České republiky,nejvíce zásadním tématům. 

Galerie

Zasedání výborů pro zemědělství a rozvoj venkova Parlamentu zemí Visegrádské skupiny