Podvýbory při PSP ČR
20. 12. 2021
V novém volebním období jsem byl zvolen předsedou Podvýboru pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství při zemědělském výboru a stal jsem se člen Podvýboru pro Hasičský záchranný sbor ČR při výboru pro bezpečnost.