Kulaté stoly k nové Společné zemědělské politice EU
16. 2. 2022
Z pozice člena Monitorovacího výboru jsem se zúčastnil pracovní skupiny k budoucí podobě SZP k tématu Plošná lesnická opatření.