Jednání Unie chovatelů hospodářských zvířat
7. 3. 2022
Byl jsem přizván na jednání Unie chovatelů hospodářských zvířat a požádán, abych jednání též předsedal. Členy Unie jsem informoval o aktuálním dění na Zemědělském výboru PSP ČR. Na jednání též vystoupil Ing. Petr Jílek z MZE s informací k problematice živočišné výroby v ČR, MVDr. Zbyněk Semerád, ředitel SVS ČR, informoval o stavu nákazové situace a Ing. Jan Doležel, prezident AKČR, členy seznámil s pozicí Agrární komory ČR při projednávání Národního strategického plánu. Byl jsem též zvolen předsedou představenstva.