Ideová konference Hnutí ANO
11. 5. 2022
V centrále Hnutí ANO na pražském Chodově se konala ideologická konference.