Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
30. 5. 2022
Na Krajském úřadě se konalo pravidelné zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina. Zástupci Kraje nás seznámili s výsledky soutěže Vesnice roku Kraje Vysočina za rok 2021.