Zahajovací koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu
3. 10. 2022
Zúčastnil jsem se zahajovací koncertu Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Rudolfinu.