Setkání Podvýboru ZEVu pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství se zástupc
25. 1. 2023
Uskutečnilo se tradiční setkání členů Podvýboru pro myslivost, včelařství, rybářství, zahrádkářství a chovatelství se členy ZEVu a Českomoravskou mysliveckou jednotou.